You are currently browsing the Videotorium site of the organization Magyar Tudományos Akadémia. The content of the search results and listing pages of the site (Main page, Categories, Channels, Live events) are limited to this organization. In case you wish to browse the whole archive of Videotorium, please, navigate back to the main Videotorium site.

John C. Polanyi székfoglaló előadása

John C. Polanyi székfoglaló előadása (3)

Observation of individual molecules engaged in chemical reactions; accompanied by some reflections on the importance of the individual, by one of Hungarian descent
John C. Polanyi az MTA tiszteletbeli tagja, Nobel-díjas kémikus. Rövid életrajz: Polanyi, John C., teljes nevén John Charles Polanyi (szül. 1929. jan. 29. Berlin, Németország) vegyész és tanár; a kémiai reakciók dinamikájának kutatásáért Dudley R. Herschbachhal és Yan T. Leevel megosztva 1986-ban kémiai Nobel-díjat kapott.

Az egyik legkiválóbb magyar értelmiségi család tagja, apja, Polányi Mihány kémikus és filozófus, nagybátyja, Polányi Károly közgazdász és társadalomfilozófus, a Galilei Kör alapítója volt.

Angliában nevelkedett, a Manchesteri Egyetemen szerzett tudományos fokozatot (Ph.D., 1952., D.Sc., 1964.), és 1952-ben a Kanadai Nemzeti Kutatási Tanácsnál (National Research Council of Canada) vállalt kutatói állást. A Torontói Egyetemen tanított 1956-tól, egyetemi tanári kinevezését 1974-ben kapta meg.

Polanyi dolgozta ki az infravörös kemilumineszcencia módszerét, amely azon a megfigyelésen alapszik, hogy a gerjesztett molekulák infravörös fényt bocsáthatnak ki. A kémiai reakció során kibocsátott fény változásának spektroszkópiai elemzésével Polanyi nyomon követte a kémiai kötések kicserélôdését. Munkájával hozzájárult a többletenergia kémiai folyamatokban lejátszódó eloszlásának tisztázásához.

Forrás: http://www.mezgazd-koszeg.sulinet.hu

több kevesebb

Laudatio

Prof. Medzihradszky Kálmán 13 éve - 5:41

Observation of individual molecules engaged in

John C. Polanyi 13 éve - 57:10

Closing words

Prof. Medzihradszky Kálmán 13 éve - 1:20